2012-2014

Skogen/ The Forest, 2012
223 x 292 cm
Petter Olsen collection
Photo: Knut Bry

Ramme/Frame, 2014
220 x 330 cm
Petter Olsens collections
Photo Kai W Nessler

Forsøk på å konstruere en blomst/ Attempt to Construct a Flower, 2013
220 x 300 cm
Re Municipal Helth House
Photo: T Skogsrud

Steinbed/ Stone bed, 2014
219 x 294 cm
Haugesund A-Center
Photo Kai W Nessler

Stjernekikkere/ Star Watchers 2012
224 x 297 cm
The Norwegian Embassy in Riga
Photo: Knut Bry

Kalender/ Calendar, 2012
70 x 100 cm
Private collections
photo: Knut Bry

Hjemmet jeg ikke kunne finne/ The Home I Could Not Find, 2014
220 x 300 cm
The Norwegian National Art Museum, NAM
Photo: N O Bøe

Blå spinnerske/ Blue Spinner, 2013
60 x 60 cm
private collection
Photo: Kai W Nessler

*Skygge/ Shadow, 2013
223 x 329 cm
Photo Kai W Nessler

*Utvalgt/ Target, 2012
223 x 297 cm
Photo Kai W Nessler

Lykkehjul/ Wheel of Fortune 2012
222 x 298 cm
Sam Eide Public School, Arendal
Photo T Skogsrud

*Brudeteppe til rødt og grønt/ Wedding Carpet fr Red and Green, 2012
ca 90 x 200 cm
Photo: I J Rasmussen

Fuglepar i rødt og grønt/ Pair of Birds in Red and Green, 2012
ca 70 x 70 cm
Sam Eide Public School, Arendal
Photo Kai W Nessler

To dører/ Two Doors,2013
90 X 600 cm
FurutoppenHealth InstituTion
Photo: Kai W Nessler

Uklart Paradis/ Blurred Parasise, 2012
131 x 194
Depoet Akershus Forsvarsbygg
Photo Knut Bry

Vinterminne, Wintermemory, 2014
50 x 86 cm
Private collection
Photo: Kai W Nessler

Overnatting i barndomshjemmet/Spending the Night in my Childhood home, 2013
67 x 106 cm
Private collection
Photo: Kai W Nessler

Kilden og treet/ The Sourse and the Three, 2013
265 x 339
Oslo Municipal Art Collection
Photo: Kai W Nessler